1. Forside
  2. / Klage

Ønsker du at klage?

Den direkte facon er ofte den bedste. Hvis du er utilfreds med den måde, du er blevet behandlet på, så snak med os.
Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl eller misforståelse, som nemt kan rettes.

Send en klage

Du kan også sende en klage til:

Jyske Finans A/S
Juridisk Funktion
Kastaniehøjvej 2
8600 Silkeborg
juridisk@jyskefinans.dk

Juridisk Funktion, som er den klageansvarlige afdeling hos Jyske Finans, vil så undersøge sagen nærmere.

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din dialog med os, har du mulighed for
at klage til:

Sekretariatet for det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
fanke.dk

Du kan få nærmere oplysninger om fremgangsmåde og klagegebyr på de respektive hjemmesider.

Bemærk at klagenævnene som udgangspunkt ikke behandler klager vedr. erhvervsforhold.

Du kan også bruge EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Jyske Finans’ e-mailadresse, som er juridisk@jyskefinans.dk.

Jyske Finans A/S er registreret som accessorisk forsikringsformidler hos Finanstilsynet. Hvis du ønsker at klage over Jyske Finans som accessorisk forsikringsformidler, kan klagen indgives til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2,1.
1572 København V
http://ankeforsikring.dk